Aktualności - archiwum


Konsultacje systemu akredytacji i standardów działania Instytucji wsparcia ekonomii społecznej" - więcej

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w konsultacjach propozycji systemu akredytacji i standardów działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.

28-10-2011Projekt pn.: ”PI- PWP CouveusePL”

Jest nam miło poinformować, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „PI-PWP CouveusePL”, złożony w ramach Priorytetu VI projekty innowacyjne- testujące PO KL, został przyjęty do realizacji. 

Istotą projektu jest wdrożenie w Polsce francuskiego modelu inkubatora przedsiębiorczości społecznej, nieistniejącego dotąd w polskim prawie. Model ten pozwala rozpocząć działalność gospodarczą  „na próbę”, przy czym całe ryzyko ponosi inkubator (z fr. couveuse). Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Więcej szczegółów na naszej stronie www.swr.pl.

25-10-2011Spotkanie w dniach 17 -18 października 2011 roku


W dniach 17 -18 października 2011 roku przedstawiciel SWR wziął udział w spotkaniu grupy roboczej w Rumunii w ramach projektu “Entwicklung eines multinationalen Forbildungskonzeptes für Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege zur Verbesserung der Pflegedienstleistungen und Pflegequalität von jungen pflegebedürftigen Menschen”. W trakcie spotkania kontynuowano opracowywanie metodologii szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych. Partnerami projektu jest niemiecka organizacja „Diakonisches Werk” z Bottrop oraz rumuńska fundacja „Fundatia Crestina Diakonia”.

25-10-2011Konferencja w Bukareszcie od 12 do 14 października 2011 roku

W dniach 12 -14 października 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej wziął udział w konferencji w Bukareszcie dotyczącej ekonomii społecznej. Podczas konferencji zaprezentował on doświadczenie organizacji w tworzeniu inkubatorów przedsiębiorstw społecznych. Obydwie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

25-10-2011
Wyniki audytu recertyfikującego system zarządzania jakością w Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej

Niniejszym informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa na mocy decyzji certyfikacyjnej nr TÜV/Z/12886/11, uzyskało potwierdzenie pełnej skuteczności utrzymywanego systemu jakości w zarządzaniu projektami i jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Audyt recertyfikujący system zarządzania jakością przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

24-10-2011Zmiana godzin pracy biura Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej - 13.10.2011 r.


Informujemy, iż dnia 13.10.2011 roku (czwartek) biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie czynne od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

12-10-2011E.L.D.A - podsumowanie projektu - więcej

Z związku z zakończeniem realizacji projektu Analyzing the European Local Development Agent zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu przedstawionymi w formie  raportu zawierającego: wyniki badań ankietowych, opis definicji agenta rozwoju lokalnego, określenie umiejętności i kompetencji agenta rozwoju lokalnego oraz rekomendacje dla instytucji zajmujących się rozwojem lokalnym i regionalnym. Raport zawiera informacje dotyczące wszystkich trzech krajów partnerskich. Dołączamy również krótkie portfolio - w formie bardziej atrakcyjnej i przystępnej dla osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, które zawiera opis kluc

4-10-2011


Praktyczne metody wyłaniania najlepszych kandydatów do zespołów projektowych – spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej SPMP - więcej

Zapraszamy osoby, zajmujące się projektami w organizacjach pozarządowych do udziału w spotkaniu dotyczącym Praktycznych metod wyłaniania najlepszych kandydatów do zespołów projektowych.

28-09-2011


E. L. D. A... zakończenie projektu - więcej

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje wszystkie osoby zainteresowane działalnością lokalnych agentów rozwoju lokalnego, iż realizacja projektu Analyzing the European Local Development Agent dobiega końca.  W dniach 18-21 lipca 2011 przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w ostatnim spotkaniu partnerów, które miało miejsce w Reggio Calabria. Do końca lipca 2011 r. trwać będą jeszcze prace nad ostatecznymi rezultatami projektu i spotkania upowszechniające rezultaty. 

17-08-2011


Projekt SWR "Akademia Managerów Projektów" - więcej

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i MSP oraz organizacji pozarządowych  prowadzących działalność  gospodarczą z woj. śląskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami (ZP) wg. obowiązujących standardów światowych: IPMA (International Project Management Association) oraz PMI (Project Management Institute), co zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami

01-08-2011


Publikacja podsumowująca projekt "Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej" - więcej

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o powstaniu publikacji podsumowującej projekt "Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej". Opracowanie dostępne jest w formacie pdf. Możne je również otrzymać w wersji papierowej.

29-07-2011


Nowy projekt SWR "Profesjonalny menedżer projektu PMP" - więcej

1 czerwca br. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Profesjonalny menedżer projektu PMP” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Projekt zakłada realizację dwóch rodzajów szkoleń prowadzących do uzyskania certyfikatu w zakresie zarządzania projektami.

15-06-2011