O nas

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych.

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej założone zostało w 2002 przez grupę menedżerów projektów. Główne obszary działania SWR to:

·         zarządzanie projektami, gdzie prowadzimy nie tylko szkolenia i doradztwo, ale
i pomagamy w zarządzaniu projektami. Większość naszych klientów to instytucje naukowe i badawcze, realizujące projekty finansowane ze środków unijnych
i krajowych.

·    ekonomia społeczna, przez którą rozumiemy tworzenie, prowadzenie i wspieranie firm zatrudniających osoby bezrobotne i niepełnosprawne, dostarczające usług społecznych. Staramy się, aby przychody tych firm pochodziły z rynku, a nie z dotacji ze środków publicznych. Wykorzystujemy przy tym sprawdzone modele biznesowe i franczyzy oraz 10 lat naszych doświadczeń, co powoduje że tworzone przez nas przedsiębiorstwa społeczne radzą sobie na rynku. Prowadzimy także Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach.  

·   innowacje społeczne, które naszym zdaniem polegają na wypracowaniu i – przede wszystkim - wdrażaniu nowych rozwiązań, zmieniających pozytywnie zarówno życie pojedynczych osób, jak i grup ludzi. W tym celu realizujemy z naszymi partnerami projekty w taki sposób, aby wypracowane w ich ramach rozwiązania działały także po zakończeniu projektu. Aktualnie koncentrujemy się nad innowacyjnymi usługami opieki dla osób starszych oraz gastronomii, tworzącej zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych.

·     współpraca międzynarodowa, polegająca na przygotowaniu i realizacji różnorodnych projektów, realizowanych z partnerami z praktycznie całej Europy oraz aktywnym udziale w sieciach o zasięgu europejskim.

We wszystkich tych obszarach współpracujemy z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym z podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Współpraca ta polega na tworzeniu sieci, partnerstw oraz konsorcjów projektowych, zarówno sformalizowanych, jak i nieformalnych.

Pracujemy, rozwijając pozytywną i innowacyjną kulturę organizacyjną w SWR. Dbamy o jakość naszych działań i usług, dlatego wdrożyliśmy system zarządzania oparty o ISO9001, a pracownicy SWR są na bieżąco szkoleni z zarządzania projektami i innych tematów, niezbędnych w naszej działalności. Nasze menedżerki i menedżerzy projektów posiadają certyfikaty PMP, IPMA i Prince2.

Kontakt:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice

tel: 32 376 75 65   fax: 32 273 26 62

biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00