Relacja z wizyty w Hiszpanii (lipiec 2013)

 

W dniach 15-17 lipca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej na zaproszenie Ignacio Parody prezesa European Network of Social Integration Enterprises byli z wizytą w Barcelonie.

W trakcie pierwszego dnia wizyty, odbyło się spotkanie z Ignacio Parody oraz przedstawicielami Fundación „La Caixa” poświęcone wymianie informacji na temat funkcjonowania i możliwości finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii.

    Kolejnym punktem wizyty było poznanie działających na terenie Barcelony fundacji, które aktywnie działają w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych programów i działań w celu zwalczania wykluczenia społecznego. Były to: Fundació Trinijove zajmująca się głównie aktywizacją osób młodych, Fundació Ared pomagająca kobietom w odnalezieniu się na rynku pracy po odbyciu kary w zakładzie karnym oraz Fundació Engrunes zajmująca się budownictwem socjalnym.