Nabór założycieli spółdzielni socjalnych


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych, do udziału w projekcie innowacyjnym testującym PI-PWP REPLIKATOR, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REPLIKATOR to nowa metoda wspierania powstawania podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystująca m. in. mechanizmy powielania sprawdzonych pomysłów biznesowych poprzez franczyzę społeczną. W pierwszej fazie projektu opisaliśmy kilkanaście gotowych „przepisów na spółdzielnię”. Obecnie planujemy utworzenie dwóch spółdzielni socjalnych osób prawnych, w których znajdzie zatrudnienie 14 osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego, które mają trudności w znalezieniu pracy. Jedna ze spółdzielni będzie działała w branży gastronomicznej, druga zajmować się będzie manufakturową produkcją i sprzedażą hurtową kosmetyków takich jak mydła, kremy do kąpieli i olejki.

 

Od podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach projektu oczekujemy:

  • zaangażowania w procesy związane z tworzeniem spółdzielni socjalnej,
  • współpracy przy pozyskaniu klientów / zleceń dla tworzonej spółdzielni,
  • współpracy w zakresie przygotowania biznes planu oraz dokumentów związanych z pozyskaniem środków finansowych na utworzenie i działalność spółdzielni, 
  • wsparcia w procesach rekrutacji przyszłych pracowników spółdzielni.
Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej: projekt-replikator.pl. 

Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z p. Iloną Jerzok (i.jerzok@swr.pl) lub p. Krzysztofem Łupińskim (k.lupinski@swr.pl; tel. 32 376 75 65), w terminie do 15.09.2013 r.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi podmiotami.

26-08-2013

[Powrót]