Udział w projekcie CouveusePL i możliwość skorzystania z dotacji – odliczanie końcowe rozpoczęte! 3,2,1 – couveusujemy!

 

Jeszcze tylko 3 dni pozostały osobom, które chcą złożyć Wnioski o Wsparcie i wziąć udział w drugiej turze naboru w projekcie „PI-PWP CouveusePL” w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestniczką lub uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy z terytorium województwa śląskiego. Poszukujemy jeszcze 4 osób (2 kobiet, 2 mężczyzn), które rozpoczną testowanie swoich pomysłów na biznes pod opieką doradców zatrudnionych w inkubatorze CouveusePL.

Inkubator CouveusePL pozwala:
• przetestowanie słabych oraz mocnych stron swojego pomysłu na biznes, bez konieczności ponoszenia kosztów jego prowadzenia i przy jednoczesnym wsparciu szkoleniowo-doradczym ze strony inkubatora;
• utrzymanie statusu osoby bezrobotnej (otrzymywanie zasiłku; posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego);
• nawiązanie współpracy z dostawcami i odbiorcami jeszcze przed zarejestrowaniem własnej działalności gospodarczej;
• podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uzyskanie pozytywnej oceny w okresie „działalności na próbę” daje podopiecznym inkubatora możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek i ubiegania się o wsparcie finansowe w wysokości ok. 20 000 złotych.

By wziąć udział w projekcie należy wypełnić Wniosek o Wsparcie zamieszczony na stronie internetowej www.couveuse.pl w zakładce „Do pobrania”. Druga tura rekrutacji trwa do 30 sierpnia 2013 roku.

W ramach projektu dbamy o zachowanie oraz promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.couveuse.pl

Nie czekaj dłużej – załóż swój własny biznes i otrzymaj dotację!Projekt „PI-PWP CouveusePL” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.