Spółdzielczość socjalna w Belgii i Wielkiej Brytanii – film promujący projekt Replikator

 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic realizuje projekt PI-PWP REPLIKATOR. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie w polskie realia inkubatorów nowego typu – Replikatorów. Spółdzielnie socjalne powielone zostaną na zasadzie franczyzy społecznej, czerpiąc ze sprawdzonych modeli z Belgii i Wielkiej Brytanii. Osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne uzyskają trwałą pomoc w znalezieniu pracy. Replikator jest projektem innowacyjnym zakładającym również stałe szkolenia i dokształcanie uczestników by umocnić ich pozycję na rynku pracy.

W ramach projektu powstał film przedstawiający działania spółdzielni socjalnych w Belgii i Wielkiej Brytanii. Dwa odcinki filmu zostaną wyemitowane już we wrześniu na kanale regionalnym Telewizji Polskiej oddział w Katowicach.

Pierwszy odcinek dokumentu „Replikator” zostanie wyemitowany dnia 11.09.2013 r. (środa) o godzinie 20:20, jego powtórka – dnia 13.09.2013 r. (piątek) o godzinie 15:20. W pierwszym odcinku przedstawiony zostanie m.in. belgijski inbubator - SACE asbl.

Drugi odcinek dokumentu „Replikator” zostanie wyemitowany dnia 18.09.2013 r. (środa) o godzinie 20:20, jego powtórka – dnia 20.09.2013 r. (piątek) o godzinie 15:20. W drugim odcinku przedstawiona zostanie m.in. - European Social Franchising Network (ESFN) z Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza do współpracy w ramach projektu osoby zainteresowane prowadzeniem spółdzielni socjalnej oraz osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie.

Od podmiotów zainteresowanych prowadzeniem spółdzielni socjalnych wymagane jest:
- zaangażowanie w pracy związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych,
- współpraca przy pozyskaniu klientów/zleceń dla stworzonej spółdzielni,
- współpraca w zakresie przygotowania biznes planu oraz dokumentów związanych z pozyskaniem środków finansowych na utworzenie i działalność spółdzielni,
- wsparcie w procesach rekrutacji przyszłych pracowników spółdzielni.

Uczestnikami projektu zatrudnionymi w spółdzielniach socjalnych mogą zostać osoby:
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
- nie posiadające zatrudnienia,
- zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.

Szczegóły dotyczące projektu – www.projekt-replikator.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ekspertami projektu:
Krzysztof Łupiński – k.lupinski@swr.pl, tel. 32 376 75 65
Mateusz Durczok – m.durczok@swr.pl, tel. 32 376 75 65

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28a/2
40-008 Katowice
Tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.