IV nabór pomysłów - spotkanie informacyjne 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Spółdzielnie socjalne drugiej generacji - II edycja", które odbędzie się w Katowicach 3 października 2013 r. o godz. 14.00 w Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej, przy ul. Warszawskiej 28a/2. (I piętro). Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby niepełnosprawne.

W trakcie spotkania zostaną przekazane szczegółowe informacje nt. IV naboru pomysłów na spółdzielnie socjalne, który potrwa od 8 do 17 października 2013 r.  Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń, do realizacji wybrany zostanie jeden najlepszy pomysł. Będzie on podstawą do założenia spółdzielni socjalnej, w ramach której zatrudnienie znajdzie 6 osób. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się tutaj. Uwaga: nabór dotyczy osób i organizacji zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze subregionu centralnego, północnego i  zachodniego województwa śląskiego.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do 2.10.2013 r. mailowo na adres: lub telefonicznie pod numerem 32 376 75 65 (osoby do kontaktu: Grzegorz Olejniczak, Łukasz Stasiak). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.