Przedsiębiorstwa Społeczne ważnym elementem Unii Europejskiej 

 

Tydzień temu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana przez European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE, www.ensie.org), reprezentującą przedsiębiorstwa społeczne, ich pracowników
i pracodawców.

Konferencja zgromadziła ponad 120 uczestników z ponad 20 państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.

W konferencji uczestniczyli m. in. komisarz László Andor w komentarzu końcowym, komisarz Michel Barnier oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Podkreślono znaczenie tego typu przedsiębiorstw społecznych, zmierzających do profesjonalnej integracji społecznej i zawodowej osób z grup słabszych. Potrzeba natomiast odpowiedniego wsparcia finansowego i technicznego dla świadczonych przez nich usług, konkretnej pomocy finansowej oraz prawnego uznania w niektórych państwach członkowskich.

ENSIE kontynuuje swoje działania ukierunkowanie na upowszechnianie informacji na temat przedsiębiorstw społecznych oraz uzyskania dla nich uznania i wsparcia. Apeluje także do władz publicznych - zwłaszcza tych krajowych - aby stworzyły korzystny system dla utrzymania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, które pomagają osobom najbardziej narażonym na wykluczenie i marginalizację.  

W konferencji udział wziął przedstawiciel SWR – p. Tadeusz Durczok, reprezentujący Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych, który jest członkiem ENSIE. Następna konferencja ENSIE odbędzie się przyszłym roku w Portugalii, natomiast za dwa lata członkowie ENSIE spotkają się w Katowicach.