Nowe spółdzielnie socjalne zapraszają

Miło nam jest poinformować, że kolejne trzy spółdzielnie utworzone w ramach projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji – II edycja” prowadzą już działalność gospodarczą. W ofercie spółdzielni znajdą Państwo produkty i usługi z zakresu gastronomii, edukacji, turystyki oraz usługi budowlane. Poniżej zamieszczamy krótkie opisy spółdzielni.


Spółdzielnia Socjalna „Mastvita”

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Mastvita” propaguje zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia. Spółdzielnia prowadzi punkt gastronomiczny KlubNaturaArt, który znajduje się na ulicy Mielęckiego 4 w Katowicach. Jest to miejsce, które nie tylko „karmi”, ale jednocześnie edukuje, zrzeszając prozdrowotną społeczność poprzez organizację spotkań, szkoleń, imprez oraz wykładów. Chcąc kontynuować ideę świadomego odżywiania można skorzystać z usług sklepu internetowego również obsługiwanego przez Spółdzielnię. To nie wszystko, całość dopełnia jeszcze catering. Strony www: mastvita.pl/cateringkatowice.pl/www.sklepnaturaart.pl/.
 

Spółdzielnia Socjalna „Parostatek”

Na pokładzie Spółdzielni Socjalnej „Parostatek” organizowane są szkolenia i warsztaty z zakresu szeroko pojmowanej edukacji artystycznej, ekologicznej a także sztuki i rzemiosła. Wśród swojej szerokiej oferty Spółdzielnia, jako jedna z czterech w Polsce firm realizuje innowacyjny projekt polegający na technice wykorzystania tradycji plecionkarskich w nietypowy, atrakcyjny sposób polegający na konstruowaniu budowli ze świeżych pędów wierzbowych. Jak na Parostatek przystało swoją działalność nieodłącznie wiąże z wodą, a mianowicie z miejskimi spływami kajakowymi. Pomysł ten wykorzystuje potencjał rzeki Olzy, która przepływa przez Cieszyn łącząc dwa kraje – Polskę i Czechy. Facebook: www.facebook.com/Parostatek.

Spółdzielnia Socjalna Specjal

Spółdzielnia Socjalna Specjal została powołana w 2013 r., jej działalność polega na synergii ofert instalatorsko – montażowych z sześciu różnych specjalizacji remontowo-budowlanych z jednoczesnym uwzględnieniem zastosowania ich przy wykonawstwie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów przemysłowych, usługowo-handlowych i użyteczności publicznej. W okresie zimowym Spółdzielnia poszerza swoją ofertę o usługi dla osób prywatnych chcących wyremontować swoje mieszkania. Podstawowym produktem Spółdzielni Specjal jest kompleksowa obsługa wykonawcza prac instalatorsko-montażowych w sześciu gałęziach specjalistycznych: murarsko-tynkarskiej, posadzkarsko-płytkarskiej, malarsko-tapicerskiej, montaż systemów suchej zabudowy, instalatorstwa sanitarnego oraz instalatorstwa stolarki otworowej. Strona www: spoldzielnia-specjal.pl/.

Więcej informacji o Spółdzielniach Socjalnych można znaleźć na stronie projektu spoldzielniesocjalne.eu/.