Relacja ze spotkania z posłami oraz przedstawicielami administracji centralnej w ramach projektu "PI-PWP CouveusePL", Warszawa, 5 grudnia 2013 r.


Dnia 5 grudnia 2013 przedstawiciele projektu "PI-PWP CouveusePL" spotkali się w siedzibie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z posłami oraz przedstawicielami administracji centralnej.
Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane w ramach obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przewodniczył Pan Poseł Marek Plura.

Celem wizyty było przedstawienie propozycji zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Zmiany takie pomogłyby wprowadzić rozwiązanie, jakim jesz szkolenie typu CouveusePL do praktyki działań na rzecz zwalczania bezrobocia.

Szkolenie CouveusePL bazuje w głównej mierze na indywidualnej pracy uczestnika lub uczestniczki pod nadzorem doradcy. Podopieczny inkubatora CouveusePL pracuje nad założeniami biznes planu, bada i analizuje rynek, nawiązuje relacje z dostawcami / odbiorcami, przeprowadza działania marketingowo-promocyjne, wytwarza lub produkuje i sprzedaje produkt bądź usługę na rynku celem potwierdzenia rentowności testowanej działalności gospodarczej.
 
Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych pozwoliłyby na upowszechnienie i zastosowanie przez urzędy pracy szkolenia typu CouveusePL jako rozwiązania systemowego.


W trakcie spotkania Komisji, w którym uczestniczyło 21 osób, użytkownicy projektu chętnie wysłuchali informacji dotyczących realizacji projektu, problemów oraz usprawnień.
 

Projekt „PI-PWP CouveusePL” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.