Klaster Przedsiębiorstw Społecznych

 

W dniu 16 grudnia 2013 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy w ramach Klastra Przedsiębiorstw Społecznych. Inicjatorami utworzenia klastra są Fundacja Akademia Obywatelska z Rzeszowa, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej z Cieszyna, Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie oraz Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic. Opracowanie koncepcji klastra, zdefiniowanie pierwszych działań podejmowanych w jego ramach, a w końcu podpisanie porozumienia klastra zajęło architektom tego przedsięwzięcia kilka miesięcy. Podmioty biorące udział w porozumieniu wyraziły zgodę, by koordynację początkowych działań, związanych z rozwojem inicjatywy klastrowej powierzyć Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej.

Głównym celem porozumienia są wspólne działania, mające na celu  wzrost zdolności konkurencyjnej członków klastra, podnoszenie jakości usług i produktów oraz wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy członkami klastra, między innymi poprzez wspólne tworzenie nowych, innowacyjnych usług i produktów.

Ważnym celem klastra będzie inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zwiększenie skali działalności gospodarczej, jak i zwiększenie zatrudnienia w  przedsiębiorstwach społecznych.

Klaster Przedsiębiorstw Społecznych jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych, które utożsamiają się z jego celami. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z działalnością klastra jest Tadeusz Durczok (swr@swr.pl).