Dress for Success Polska wspiera nasze spółdzielnie


Bardzo miło jest nam poinformować, że uczestniczki projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji – II edycja” wzięły udział w zorganizowanych przez Dress for Success warsztatach związanych ze świadomym budowaniem własnego wizerunku, dał im możliwość nowego spojrzenia na siebie, jako kobiet biznesu, i wzmocnił ich motywację do dalszych działań.

Misją Dress for Success Poland jest promowanie niezależności ekonomicznej wśród kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej poprzez zapewnienie stosownego ubioru do pracy, wsparcia zawodowego oraz narzędzi niezbędnych do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Polski program Dress for Success polega na przygotowywaniu kobiet do rozmowy kwalifikacyjnej i funkcjonowania w nowej pracy. Dress for Success wyposaża swoje klientki w elegancki strój, odpowiedni do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Często uczy je także wystąpień publicznych, wspiera psychologicznie, makijażu, odpowiedniej postawy, zaprasza do fryzjera i klubu fitness, w uzasadnionych przypadkach również do lekarza czy psychologa. Beneficjentki organizacji mogą korzystać z pomocy osobistych mentorek.

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej realizuje liczne projekty, w tym projekty, których celem jest m.in. aktywizacja i wspieranie osób defaworyzowanych na rynku pracy, w szczególności kobiet. Udzielamy im wsparcia w postaci szkoleń, doradztwa biznesowego oraz dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wzbogacenie realizowanych przez SWR działań o wsparcie oferowane kobietom przez Dress for Success, stanowi doskonałe uzupełnienie. Realnie bowiem zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w biznesie.