SWR członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej dołączyło do elitarnego grona firm i organizacji, które mogą poszczycić się członkostwem w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. RIG jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące działalność biznesową.

Od wielu lat SWR funkcjonuje w obszarze rozwoju sektora przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej. Od początku naszej działalności w tym obszarze, było dla nas oczywiste że każdy podmiot gospodarki społecznej, dla swojego dalszego rozwoju, musi nie tylko mieć dobre rozeznanie w potrzebach klientów, ale również być dobrze zakorzeniony w lokalnym środowisku biznesowym. Nie bez przyczyny nasz pierwszy w Polsce inkubator gospodarki społecznej, miał w swojej nazwie  stwierdzenie: „model funkcjonowania w sieci współpracy”. Jesteśmy przekonani, że członkostwo SWR jako firmy społecznej, ale też i organizacji wspierającej inne tego typu przedsiębiorstwa w RIG przyczyni się do upowszechnienia informacji na temat możliwości nawiązania trwałych relacji gospodarczych między „klasycznymi” firmami i tymi, których jednym z celów działania jest integracja społeczna.