Zapraszamy na seminarium informacyjne CouveusePL

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji zajmujących się zagadnieniami rynku pracy oraz osoby zainteresowane tematyką rynku pracy i wspieraniem podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z terytorium województwa śląskiego do udziału w seminarium informacyjnym projektu „PI-PWP CouveusePL”, które odbędzie się 27 marca 2014 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Zawiercie w Zawierciu przy ul. Wierzbowej 6.

Podczas seminarium omówione zostaną zasady działalności inkubatora CouveusePL prowadzonego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach, stanowiącego innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych województwa śląskiego. Zaprezentowane zostaną również zasady funkcjonowania inkubatorów typu couveuse we Francji i Belgii.

Zapraszamy serdecznie na seminaria informacyjne dotyczące projektu!