Seminarium pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych

Zapraszamy na seminarium pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu systemowego "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium realizowane jest pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Miast Polskich a skierowane jest do pracowników administracji publicznej oraz pracowników instytucji i przedsiębiorstw zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Seminaria realizowane będą w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, jako partner lokalny wydarzenia zajmuje się organizacją seminariów na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Seminaria odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

- Częstochowa - 28 kwietnia 2014 r.
- Racibórz - 29 kwietnia 2014 r.
- Bielsko-Biała - 23 maja 2014 r.
- Żory – 10 czerwca 2014 r.
- Strzelce Opolskie – 13 maja 2014 r.
- Opole – 20 maja 2014 r. i 3 czerwca 2014 r.
- Nysa – 17 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej www.klauzulespoleczne.pl.

Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z zespołem projektowym, tel. 022/4509704, e-mail: klauzule@cofund.org.pl.

Z wyrazami szacunku, 

Tadeusz Durczok

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Załączniki:

  1. Zaproszenie na seminarium
  2. Program seminarium