"Testowanie pomysłów biznesowych"

W nowym numerze biuletynu „Innowacje bez granic” opublikowany został wywiad z p. Justyną Rudner – managerem projektu „PI-PWP CouveusePL”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

Projekt Couveuse, umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej „na próbę”, co oznacza, że osoba biorąca udział w projekcie pozyskuje klientów, prowadzi działalność gospodarczą bez konieczności rejestrowania firmy i ponoszenia dodatkowych kosztów. Co ważne, osoba ta przez cały okres trwania testowania jest wspierana merytorycznie przez wykwalifikowanych doradców. Projekt realizowany jest z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy z Zabrza.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu inkubatora, a także jego dalszej działalności już po zakończeniu projektu, proszę zajrzeć do biuletynu i zapoznać się z wywiadem pt. „Testowanie pomysłów biznesowych” znajdującym się na stronie 20:

http://www.kiw-pokl.org.pl/images/biblioteka_kiw/biuletyn_kiw/IBG_1_2014_www.pdf

Zachęcamy do lektury!