SWR na Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesność przemysłu i usług” odbywającej się w dn. 9-10-11 października br. w Ustroniu, zostanie wygłoszony referat pn. „Koncepcje i aplikacje modeli biznesu w organizacjach ekonomii społecznej” autorstwa prof. dr. hab. inż. Jana Brzóski, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Ilony Jerzok, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach.

Tematyka artykułu poświęcona jest modelom biznesowym wykorzystywanym przez współczesne firmy społeczne. Przedmiotem przeprowadzonych badań jest modelowanie biznesowe obejmujące koncepcje współczesnych przedsiębiorstw i ich wykorzystanie w sektorze ekonomii społecznej. W prezentowanych koncepcjach wskazano aspekty społeczne i rolę innowacji w koncepcjach modeli biznesu. Przedstawiono także, wykorzystując informacje pozyskane m. in. w trakcie realizacji projektu REPLIKATOR, praktyczne przykłady zastosowania modeli biznesu w wybranych przedsiębiorstwach społecznych.
Konferencja „Nowoczesność przemysłu i usług” służy prezentacji innowacyjnych systemów zarządzania w przemyśle i usługach.  

Organizatorami konferencji są:
     
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
      Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach,
      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.