Konferencje upowszechniające projektu „PI-PWP CouveusePL”

26 listopada 2014 r. w Warszawie oraz 27 listopada 2014 r. w Katowicachodbyły się konferencje upowszechniające projektu „PI-PWP CouveusePL”.

Celem tych konferencji była prezentacja  rozwiązań wypracowanych podczas działalności Inkubatora CouveusePL prowadzonego przez Stowarzyszenie od lutego 2013 r., jak również zachęcenie przedstawicieli samorządów, powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy do podjęcia dyskusji na temat możliwości dalszego wdrażania tego rodzaju innowacyjnego instrumentu rynku pracy w Polsce.

Przedstawicielka Union des Couveuses d' Entreprises Pani AlineMariane Ribeiro przybliżyła uczestnikom konferencji działalność couveuse we Francji. W dalszej kolejności zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wdrażaniem Inkubatora CouveusePL w Katowicach oraz opinia przedstawiciela PUP Zabrze Pana Łukasza Cieska na temat możliwości współpracy urzędów pracy z inkubatorami typu couveuse. Następnie Pan Ryszard Grüner zaproponował zastosowanie modelu CouveusePL w powiecie kluczborskim  w ramach spółdzielni socjalnej osób prawnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. O trudnościach natury prawnej w funkcjonowaniu Inkubatora CouveusePL w realiach polskich opowiedział radca prawny Pan Marek Zychla – członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach, ekspert projektu.

Wysoka frekwencja pokazała, iż wśród przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządu istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia rozmów na temat nowych form aktywizacji osób bezrobotnych, które w sposób trwały przywrócą te osoby na rynek pracy. Dowodem na to, iż nowe inicjatywy budujące postawy przedsiębiorcze wśród osób pozostających bez zatrudnienia oraz umożliwiające im rozpoczęcie działalności gospodarczej są pożądane, jest przekazanie przez kolejne organizacje listów intencyjnych, w których deklarują one podjęcie współpracy w zakresie wdrażania CouveusePL.

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym za udział w konferencji oraz za włączenie się do dyskusji i wymiany opinii na temat CouveusePL.