Ogłoszenie o naborze wniosków na utworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach programu "Wsparcie w starcie".


„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program skierowany do absolwentów szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studentów ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia oraz zarejestrowanych bezrobotnych. Maksymalna wysokość pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla jednej osoby wynosi obecnie  84 413,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty wynosi do 7 lat, w tym do roku karencji.

 


Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

 

  1. w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej
  2. w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  3. w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Ważne informacje:

  • Działalność, którą chce się uruchomić, powinna zostać zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego,
  • Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w regulaminie),
  • Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków na założenie i uruchomienie własnej działalności gospodarczej (jak np. wyposażenie, remonty, usługi oraz inne).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z SWR, telefonicznie pod 

nr 32 273 26 62 lub mailowo pozyczki@swr.pl .

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin
- Wzór wniosku

Powrót