Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

Na co można przeznaczyć pożyczkę?
Przykładowo: na finansowanie kosztów funkcjonowania, zakup środków trwałych, utworzenie nowego miejsca pracy, wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego.

Kto może otrzymać pożyczkę?
Pożyczki są udzielane przedsiębiorcom społecznym i organizacjom pozarządowym, które:

 • posiadają osobowość prawną,
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • planują przedsięwzięcie finansowo wykonalne;
 • mają realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS.
W jakiej wysokości można uzyskać pożyczkę? Jak długo można ją spłacać?
Dla nowych podmiotów, w pierwszym roku działalności:
 • w wysokości do 100 tys. zł
 • okres spłaty  do 5 lat, w tym do 6 miesięcy karencji

Dla podmiotów działających dłużej na rynku niż rok:

 • wys. do 500 tys. zł
 • okres spłaty  do 7 lat, w tym do 6 miesięcy karencji

Jakie są warunki udzielenia pożyczki?

 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
 • oprocentowanie pożyczki do 100 tys. zł wynosi  1,75% w skali roku
 • oprocentowanie pożyczki powyżej 100 tys. zł wynosi max 8% w skali roku
 • możliwość obniżenia oprocentowania do 0,88% lub do 1,75%
 • wymagane zabezpieczenia to co najmniej weksel in blanco z deklaracją wekslową

Szczegóły pod nr tel.: 32 273 26 62 lub email m.pradelska@swr.pl


Powrót