logotyp owes

O projekcie

Oferta OWES

Kontakt

Regulaminy

Poznaj PS w subregionie

Materiały informacyjne

Inne 


O NAS


Od blisko 14 lat Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Śląsku. W 2006 roku stworzyliśmy pierwszy Inkubator Gospodarki Społecznej (WISP) w Polsce i założyliśmy jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych. W ramach realizowanych przez nas projektów powstała cała sieć inkubatorów w województwach południowej Polski.

Przez ten szereg lat udało nam się zgromadzić wiele doświadczeń w zakresie  zakładania, prowadzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni socjalnych. Od lat współpracujemy z tym samym personelem, dzięki czemu nasze wsparcie przedsiębiorstw społecznych może być efektywne.

Jedno się jednakże nie zmieniło na przestrzeni lat naszej działalności – nasz akcent na ekonomiczność przedsiębiorstw społecznych. Żeby bowiem przedsiębiorstwa społeczne były w stanie się rozwijać i zatrudniać personel, muszą na siebie zarabiać. Stąd z taką troską i zaangażowaniem pochylamy się oraz analizujemy każdy biznesowy aspekt planowanej działalności.

Realizujemy nie tylko szkolenia czy doradztwo, ale też pomagamy w uzyskaniu finansowania na założenie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych (dotacje, niskooprocentowane pożyczki dla PES).

Zapraszamy do współpracy!

 


Projekt OWES
Oferta OWES - kliknij 

 

Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralnego zachodniego” (OWES) jest realizowany przez konsorcjum w składzie: 

 •         Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
 •         Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.,
 •         Telewizja Polska S.A., Oddział w Katowicach,
 •         VINCI & VINCI Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Sp. kom.,
 •         Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym. 

Realizacja projektu przyczyni się do:

 •          powstania grup inicjatywnych, które wypracują założenia dotyczące utworzenia PES;
 •          aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem
          lub wykluczeniem społecznym;
 •          utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS);
 •          utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES);
 •          wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
          pożytku publicznego lub działalność gospodarczą;
 •          wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem;
 •          upowszechnienie stosowania franczyz i finansowania zwrotnego wśród PS.

OBSZAR DZIAŁANIA OWES obejmuje subregion centralny zachodni województwa śląskiego tj. terytorium:

 •          miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie
 •          powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego. 

OFERTA OWES obejmuje:

 •          animację środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich,
 •          doradztwo, szkolenia oraz usługi biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów
          ekonomii społecznej (PES),
 •          dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS),
 •          wspierania podmiotów już funkcjonujących w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy,
 •          wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PS
 •          rozwój i upowszechnienie franczyz społecznych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG OWES:

 •          Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu
         centralnego    zachodniego województwa śląskiego;
 •          Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w
          subregionie centralnym zachodnim;

KONTAKT – ZESPÓŁ OWES 

 

Biuro OWES:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

 

Tel. 32 376 75 65

 

Poznaj podmioty ekonomii społecznej wsparte w ramach OWES, zajrzyj na nasz profil FB: OWES SWR 

 

 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – Lider OWES

 

Personel OWES dostępny jest w dniach roboczych w godzinach 9.00 - 15.00. W przypadku potrzeby spotkania z konkretnym pracownikiem OWES, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail:

 

Doradcy kluczowi:

Grzegorz Olejniczak            e-mail: g.olejniczak@swr.pl        tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Łukasz Stasiak                    e-mail: l.stasiak@swr.pl               tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Mariusz Andrukiewicz          e-mail: owes@swr.pl                   tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Dariusz Bożek                     e-mail: owes@swr.pl                   tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Edyta Gleich                       e-mail: owes@swr.pl                   tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

Doradcy biznesowi:

Tadeusz Durczok             e-mail: t.durczok@swr.pl            tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Małgorzata Jabłońska       e-mail: malgorzata.jablonska@swr.pl  tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Waldemar Żbik                 e-mail:  w.zbik@swr.pl                         tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

Doradcy specjalistyczni:

Laura Andrukiewicz        e-mail: owes@swr.pl                    tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

 

Specjaliści ds. inkubacji:

Kinga Maśnica                    e-mail: k.masnica@swr.pl               tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Marta Kordys                       e-mail: m.kordys@swr.pl                  tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

Agnieszka Durczok                 e-mail: a.durczok@swr.pl                tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62                

Małgorzata Dybowska, specjalista ds. dotacji  

e-mail: m.dybowska@swr.p tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

Romana Banasik, doradca ds. franczyz 

e-mail: romana.banasik@swr.pl tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

Maria Pradelska, specjalista ds. pozyskiwania finansowania zwrotnego dla PES 

e-mail: m.pradelska@swr.pl tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

Kinga Maśnica, specjalista ds. pomocy publicznej        

e-mail: k.masnica@swr.pl tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62

 

RAR Inwestor – Partner OWES

 

Animatorzy:

Marcin Sławiński                       e-mail: mslawinski@rarinwestor.pl                     tel. 600 553 914

Edyta Gleich,                            e-mail: owes@swr.pl                                 tel. 32 248 77 86 w. 24

 

Marcin Lipka, specjalista ds. ekonomii społecznej

e-mail: mlipka@rarinwestor.pl , tel. 501 307 145

Piotr Maj, specjalista ds. diagnozy i wsparcia PES i PS

e-mail: pmaj@rarinwestor.pl , tel. 32 248 77 86 w. 24

 

Doradcy biznesowi:

Paweł Knop                       e-mail: pknop@rarinwestor.pl               tel. 32 248 77 86 w. 22

Damian Hamerla              e-mail: dhamerla@rarinwestor.pl           tel. 603 369 099

 

Adam Malejka, doradca specjalistyczny finansowo księgowy

e-mail: mmalejka@rarinwestor.pl  tel. 32 248 77 86 w. 31


Paulina Błaszczyk, specjalista ds. wsparcia finansowego,
e-mail:
pblaszczyk@rarinwestor.pl  tel. 32 248 77 86 w. 23

  

TVP Katowice, Partner OWES

 

Joanna Ślifirska  Kierownik, Wydział Realizacji i Montażu TVP3 Katowice, e-mail:   Joanna.Slifirska@tvp.pl,  tel. 32 25 95 460,

Ewelina Wawrzyńczok, Główny Specjalista ds. ekonomicznych,

e mail: Ewelina.Wawrzynczok@tvp.pl  tel. 32 2595 338

 

 

Vinci&Vinci

1.   Marek Zychla, Radca prawny, e-mail: mzychla@vinci-vinci.pl, tel. 32 207 23 16, 32 203 15 13

2.   Agnieszka Janda, Radca prawny, e-mail:ajanda@vinci-vinci.pl, tel. 32 207 23 16

 
 
RFPN

1.   Justyna Poloczek-Soboń, Specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych, e-mail: ustyna_poloczek@tlen.pl, tel. 607 593 470

2.   Monika Składowska, Specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych,
e-mail: m_skladowska@rfpn.org, tel. 32 241 11 13 w. 26

 


 

MATERIAŁY INFORMACYJNE


REGULAMINY


POCHWAŁY, SKARGI, ZAŻALENIA 

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się uwagami lub opiniami nt. realizowanych przez nas usług OWES, prosimy o ich przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres owes@swr.pl lub osobiście w biurze SWR (Katowice, Warszawska 28a/2).  Uwagi w powyższym zakresie można składać również bezpośrednio w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ ).

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie za 2016 r.


[Powrót]