OWES

Ośrodek Wsparcia
Ekonomi Społecznej

SUBREGIONU CENTRALNEGO ZACHODNIEGO

Aktualności

Nowe godziny pracy biura OWES
15.02.2019

Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości usług w naszym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. W celu dokonania usprawnień organizacyjnych oraz wyjścia naprzeciw Państwa potrzebom informujemy o nowych godzinach pracy biura OWES:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – 9.00 -15.00
Środa – 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Piątek 9.00 – 13.00

Zachęcamy do wcześniejszego umawiania się na spotkania telefonicznie, wtedy będą mieli Państwo pewność, że doradcy czekają tylko na Państwa.

Przypominamy dane kontaktowe do Biura OWES:
Tel.: 32 376 75 65
E-mail: owes@swr.pl

Zapraszamy!

04.02.2019

W imieniu nieformalnej grupy społecznej „TGrupa” zapraszamy nieodpłatne spotkanie informacyjne. Spotkanie organizowane jest wspólnie z OWES SWR oraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach.

Spotkanie skierowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób które dopiero przymierzają się do rozpoczęcia działalności. Dowiedz się więcej o możliwości skorzystania z dotacji, pożyczek i Funduszy Unijnych.

Więcej informacji tutaj:
http://centrumwymianywiedzy.pl/wydarzenia/tgrupa-spotkanie-informacyjne/

OWES: OWES KONKURS PAKIETY MARKETINGOWE
31.01.2019

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej posiadające siedzibę na obszarze Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego do skorzystania z pakietu usług marketingowych.

Więcej informacji na stronie internetowej naszego partnera

Lista rankingowa pomysłów
22.11.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap weryfikacji pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 31.10.2018 – 15.11.2018 r.) do projektu OWES-SWR na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

181121 Ranking naboru pomysłów

Przedłużenie naboru pomysłów
15.11.2018

Informujemy, że nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych zostaje przedłużony do godziny 16.00, 15 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
05.11.2018

Informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. OWES SWR.

Do naboru zastosowanie mają przepisy:

– Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;
– Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
– Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie osoby oraz podmioty, odpowiednio zamieszkujące lub posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

· Osoby fizyczne;

· Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach:

Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:
Nabór pomysłów organizowany przez SWR rozpoczyna się od 31 października 2018 roku i trwa do 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00.

Aktualizacja: Nabór pomysłów został przedłużony do 15 listopada 2018 roku do godziny 16.00

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz zgłoszeniowy pomysłu – wzór.

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00. Aktualizacja: Nabór pomysłów został przedłużony do 15 listopada 2018 roku do godziny 16.00

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Ogłoszenie wyników naboru pomysłów nastąpi maksymalnie do 30 dni od dnia zakończenia naboru czyli do dnia 15 grudnia 2018 r.

OWES zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru pomysłów w przypadku:

gdy liczba zgłoszeń będzie przekraczała możliwą do oceny w wyznaczonym terminie z uwagi na ograniczenia zasobów ludzkich;
przedłużenia się procesu przechodzenia OWES na nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Naboru Pomysłów OWES SWR

Załącznik nr 1. Słownik pojęć

Załącznik nr 2. Kryteria uczestnictwa

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu

Załącznik nr 4. Karta oceny pomysłu

2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konferencja OWES
24.10.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ma zaszczyt zaprosić na Konferencję OWES, która odbędzie się 31 października br. o godz. 11:00 w sali Sejmu Śląskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Konferencja OWES związana jest z uruchomieniem przez Urząd Marszałkowski nowej edycji finansowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem OWES jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przedstawiciele OWES zaprezentują swoje plany i działania na najbliższe lata.

Podczas Konferencji zaprezentują się m.in. przedsiębiorstwa społeczne utworzone przy wsparciu OWES: popularne bistro z centrum Katowic, ekipa remontowo-usługowa z Zabrza, biuro rachunkowe z Częstochowy oraz start-up społeczno-technologiczny, który może zrewolucjonizować opiekę nad osobami starszymi.

W programie Konferencji przewidziano także czas na indywidualne spotkania i rozmowy z przedstawicielami OWES oraz przedsiębiorstw społecznych.

Patronat nad Konferencją objęli Uniwersytet Ekonomiczny oraz portal SILESION.

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj lub wysyłając e-mail na n.gajos@swr.pl

Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela: Nastazja Gajos tel. 32 376 75 65, e-mail: n.gajos@gmail.com.

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
12.06.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym,
którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału  w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
08.06.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni" na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
25.05.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej)

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
27.04.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
24.04.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

W dniu 02 maja 2018 r. biuro SWR będzie nieczynne
24.04.2018

Informujemy, że w dniu 02 maja 2018 biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
09.04.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
26.02.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – przedłużenie naboru do 31.01.2018 r.
14.02.2018

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
05.02.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 19.01.2018 – 31.01.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
31.01.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
– złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
– wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na etapy trwające jeden tydzień, tj. wniosek złożony do piątku do godziny 15.00 danego tygodnia zostanie oceniony najwcześniej w tygodniu następnym.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz)

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Lista wymaganych dokumentów:

1. Wniosek o wsparcie finansowe i pomostowe (pobierz)
2. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl)
3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit) – podmioty niezarejestrowane w KRS składają projekt ww. dokumentu
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS niezarejestrowanego w KRS
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
6. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)

Tylko podmioty zarejestrowane w KRS przed złożeniem wniosku:

1. Kopia/wydruk odpisu z KRS
2. Oświadczenie:
– o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
– nie otrzymaniu takiej pomocy
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
4. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS zarejestrowanego w KRS

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Zobacz wszystkie Zwiń

O Nas

Od blisko 14 lat Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Śląsku. W 2006 roku stworzyliśmy pierwszy Inkubator Gospodarki Społecznej (WISP) w Polsce i założyliśmy jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych. W ramach realizowanych przez nas projektów powstała cała sieć inkubatorów w województwach południowej Polski.

Przez ten szereg lat udało nam się zgromadzić wiele doświadczeń w zakresie zakładania, prowadzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni socjalnych. Od lat współpracujemy z tym samym personelem, dzięki czemu nasze wsparcie przedsiębiorstw społecznych może być efektywne.

Jedno się jednakże nie zmieniło na przestrzeni lat naszej działalności – nasz akcent na ekonomiczność przedsiębiorstw społecznych. Żeby bowiem przedsiębiorstwa społeczne były w stanie się rozwijać i zatrudniać personel, muszą na siebie zarabiać. Stąd z taką troską i zaangażowaniem pochylamy się oraz analizujemy każdy biznesowy aspekt planowanej działalności.

Oferta

Projekt „OWES SWR” jest realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Lider) oraz Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym (Partner). Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego w okresie 01.08.2018 - 31.12.2023.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powstania grup inicjatywnych, które wypracują założenia dotyczące utworzenia PES
 • aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
 • wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
 • upowszechnienie stosowania franczyz i finansowania zwrotnego wśród PS

OBSZAR DZIAŁANIA OWES obejmuje subregion centralny zachodni województwa śląskiego tj. terytorium

 • miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie
 • powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego

OFERTA OWES obejmuje

 • animację środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich
 • doradztwo, szkolenia oraz usługi biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • wspierania podmiotów już funkcjonujących w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PS
 • rozwój i upowszechnienie franczyz społecznych

Pliki do pobrania

Napisz do nas!

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się uwagami lub opiniami nt. realizowanych przez nas usług OWES, prosimy o ich przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres owes@swr.pl lub osobiście w biurze SWR (Katowice, Warszawska 28a/2). Uwagi w powyższym zakresie można składać również bezpośrednio w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ )

Kontakt

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ – LIDER OWES

Dostępność personelu OWES:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – 9.00 -15.00
Środa – 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Piątek 9.00 – 13.00

Doradcy Kluczowi
ROMANA BANASIK
32 376 75 65, 32 273 26 62
GRZEGORZ OLEJNICZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ILONA PIETRZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ŁUKASZ STASIAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
WALDEMAR ŻBIK
32 376 75 65, 32 273 26 62
DORADCY BIZNESOWI
JOANNA DESZCZ
32 376 75 65, 32 273 26 62
TADEUSZ DURCZOK
32 376 75 65, 32 273 26 62
MAŁGORZATA JABŁOŃSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
GRZEGORZ OLEJNICZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ŁUKASZ STASIAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ANIMATOR
SONIA RZECZKOWSKA
602 678 927
SPECJALIŚCI DS. INKUBACJI
KINGA MAŚNICA
32 376 75 65, 32 273 26 62
NASTAZJA GAJOS
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALISTA DS. DOTACJI
MARTA KORDYS
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MAŁGORZATA DYBOWSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA PES
MARIA PRADELSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
KOORDYNATOR MERYTORYCZNY OWES
MAŁGORZATA JABŁOŃSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – partner OWES

DORADCY DS. MARKETINGU
JOANNA PIETRZYBA-WASZCZAK
32 241 11 13, 730 779 579
AGNIESZKA ROMAN-OTTE
32 241 11 13
Specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych
Justyna Poloczek-Soboń
32 241 11 13
Specjalista ds. pakietów marketingowych
Anna Pląder
32 241 11 13