Praca


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń projektu (1/2 etatu) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie wyższe ekonomiczne,

-    minimum 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów,

-    znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów finansowanych ze środków unijnych;

-    bardzo dobra obsługa MS Excel i MS Word (weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, skrupulatność, rzetelność

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    wysoka motywacja do pracy.

-    dobra organizacja pracy

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    przygotowywanie prognoz finansowych, sprawozdań finansowych (w tym wniosków o płatność) związanych z realizacją projektu, raportów okresowych i rozliczeń;

-    opisywanie, gromadzenie i archiwizacja finansowej dokumentacji projektowej,

-    ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie.

 

 OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (0,5 etatu) lub umowa zlecenie na okres realizacji projektu; pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia  7 czerwca 2017 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. pomocy publicznej (0,5 etatu) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna za wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) w prawidłowym przygotowaniu/ wypełnieniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy de minimis w ramach OWES, przygotowywać będzie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis i sprawozdawać udzieloną pomoc de minimis do UOIK.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne lub z zakresu zarządzania), -       wiedza z zakresu zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach,

-    znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez PES,

-    minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, samodzielność

-    dobra organizacja pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    znajomość zagadnień oraz praktyka w rozliczaniu pomocy publicznej w ramach projektów.

  

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (0,5 etatu) na okres realizacji projektu; w trakcie pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 7 czerwca 2017 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami. 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. inkubacji w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne lub z zakresu zarządzania),

-    doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej,

-    znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności  gospodarczej, przez PES,

-    wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność w obszarze ES,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    działalność społeczna w ramach PES lub na rzecz społeczności lokalnych.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    wsparcie członków społeczności lokalnych zainteresowanych sformalizowaniem prowadzonych przez siebie działań społecznych,

-    wsparcie procesu tworzenia nowych PES i PS,

-    wsparcie działań inkubacyjnych powstających/powstałych PES,

-    ścisłą współpracę z doradcami kluczowymi i animatorami OWES.

 

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (0,5 etatu) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

Gwarantujemy umowę o pracę, 0,5 etetu, praca w biurze projektu w Katowicach. 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 7 czerwca 2017 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl  lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń projektu (1 etat) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-   wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne),

-   minimum 4-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów,

-  znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów finansowanych ze środków unijnych;

-    bardzo dobra obsługa MS Excel i MS Word (weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, skrupulatność, rzetelność

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    wysoka motywacja do pracy;

-    dobra organizacja pracy.

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    przygotowywanie prognoz finansowych, sprawozdań finansowych (w tym wniosków o płatność) związanych z realizacją projektu, raportów okresowych i rozliczeń;

-    opisywanie, gromadzenie i archiwizacja finansowej dokumentacji projektowej,

-   ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie.

 

 OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

Planowany okres zatrudnienia – od 01 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku. Gwarantujemy umowę o pracę, 1 etat, praca w biurze projektu w Katowicach. 

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 23 grudnia 2016 r. na adres e‑mail: m.ziebinska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. inkubacji w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub z zakresu zarządzania),

-    doświadczenie zawodowe (co najmniej 24 miesiące),

- doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności  gospodarczej, przez PES,

-    wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność w obszarze ES,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    działalność społeczna w ramach PES lub na rzecz społeczności lokalnych.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    wsparcie członków społeczności lokalnych zainteresowanych sformalizowaniem prowadzonych przez siebie działań społecznych,

-    wsparcie procesu tworzenia nowych PES i PS,

-    wsparcie działań inkubacyjnych powstających/powstałych PES,

-    ścisłą współpracę z doradcami kluczowymi i animatorami OWES.

 

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

Planowany okres zatrudnienia – od 01 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku. Gwarantujemy umowę o pracę, 1 etat, praca w biurze projektu w Katowicach. 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 23 grudnia 2016 r. na adres e‑mail: m.ziebinska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

 


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje wolontariusza/ wolontariuszki na stanowisko specjalista w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno zachodnim woj. śląskiego.

 

Wolontariusz pełniący ww. funkcję będzie odpowiedzialny za wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej (ES) oraz inicjatyw rozwijających sprawne funkcjonowanie rynkowe PES (podmiotów ekonomii społecznej).

 

Współpraca z OWES może być zakwalifikowana jako staż studencki.

 

Osoba (wolontariusz/ wolontariuszka) odpowiedzialna będzie za tworzenie i aktualizację baz danych źródeł finansowania i wsparcia PES.

 

Nasze oczekiwania:

·         wykształcenie ekonomiczne (w trakcie studiów),

·         wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej,

·         wiedza z zakresu ekonomii, ekonomii społecznej, mechanizmów rynkowych,

·         umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, skrupulatność, rzetelność

·         łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

·         chęć do nauki i rozwoju

·         dobra organizacja pracy,

·         umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

·         czynne prawo jazdy kat. B.,

 

 OFERUJEMY:

·         niezbędne narzędzia pracy,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji,

·         pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 31 lipca 2016 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. pozyskiwania finansowania zwrotnego dla PES (1 etat) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna za:

- nawiązanie i utrzymywanie roboczych kontaktów z podmiotami mającymi w swojej ofercie instrumenty zwrotne dla PES (podmiotów ekonomii społecznej), w szczególności PS (przedsiębiorstw społecznych) oraz wsparcie doradcze i konsultacyjne dla tych podmiotów w zakresie skutecznego pozyskiwania takich źródeł (począwszy od analizy potrzeb kredytowych / inwestycyjnych, optymalizację źródeł ich finansowania, po przygotowanie konkretnych wniosków pożyczkowych / kredytowych)

- realizację zadań związanych z upowszechnianiem wśród instytucji finansowych możliwości oferowania PES, w tym PS instrumentów finansowania zwrotnego oraz pomoc w ich odpowiednim przygotowaniu (z uwzględnieniem specyfiki warunków w jakich działają te podmioty, tak aby zapewnić faktyczną możliwość korzystania z takich produktów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji dla kredytodawców).

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie wyższe ekonomiczne,

-  znajomość przepisów prawnych (dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w  tym przepisów podatkowych),

- znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez PES,

-     wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej,

-     wiedza z zakresu ekonomii, ekonomii społecznej, mechanizmów rynkowych,

doświadczenie w sporządzaniu biznes planów, przygotowaniu wniosków pożyczkowych oraz wniosków kredytowych,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, samodzielność

-    dobra organizacja pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista,

-    czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

-    doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

  

OFERUJEMY:

-  umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; w trakcie pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia  16 maja 2016 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. pomocy publicznej (0,6 etatu) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna za wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) w prawidłowym przygotowaniu/ wypełnieniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy de minimis w ramach OWES, przygotowywać będzie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis i sprawozdawać udzieloną pomoc de minimis do UOIK.

 

Nasze oczekiwania:

-     wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),

-     wiedza z zakresu zasad udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach,

znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez PES,

-    minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, samodzielność

-    dobra organizacja pracy,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    znajomość zagadnień oraz praktyka w rozliczaniu pomocy publicznej w ramach projektów.

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (0,6 etatu) na okres realizacji projektu; w trakcie pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń projektu (1 etat) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.
 
Nasze oczekiwania:
·         wykształcenie wyższe ekonomiczne,
·         minimum 4-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów,
·       znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów finansowanych ze środków unijnych;
·         bardzo dobra obsługa MS Excel i MS Word (weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
·         umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność, skrupulatność, rzetelność
·         łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
·         wysoka motywacja do pracy.
·         dobra organizacja pracy
·         umiejętność pracy w zespole,
·         pełna zdolność do czynności prawnych,
 
Mile widziane:
·         czynne prawo jazdy kat. B.
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
·         przygotowywanie prognoz finansowych, sprawozdań finansowych (w tym wniosków o płatność) związanych z realizacją projektu, raportów okresowych i rozliczeń;
·         opisywanie, gromadzenie i archiwizacja finansowej dokumentacji projektowej,
·         ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie.
 
 OFERUJEMY:
·         umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa  o pracę na okres próbny,
·         niezbędne narzędzia pracy,
·         możliwość podnoszenia kwalifikacji,
·         pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.
 
CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres e‑mail: malgorzata.jablonska@swr.pl lub wysłać pod adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.
 
Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. inkubacji w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim woj. śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub z zakresu zarządzania),

-    doświadczenie zawodowe (co najmniej 24 miesiące),

-    doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej,

-    znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności, w tym działalności  gospodarczej, przez PES,

-    wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na działalność w obszarze ES,

-    łatwość nawiązywania kontaktów, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    działalność społeczna w ramach PES lub na rzecz społeczności lokalnych.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    wsparcie członków społeczności lokalnych zainteresowanych sformalizowaniem prowadzonych przez siebie działań społecznych,

-    wsparcie procesu tworzenia nowych PES i PS,

-    wsparcie działań inkubacyjnych powstających/powstałych PES,

-    ścisłą współpracę z doradcami kluczowymi i animatorami OWES.

 

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 25 lutego 2016 r. na adres e-mail: malgorzata.jablonska@swr.pl  lub wysłać pod adres:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. dotacji w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającym w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego.

 

Nasze oczekiwania:

-    wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, księgowe, matematyczne),

-    doświadczenie zawodowe (co najmniej 12 miesięcy),

-    umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, sumienność,

-    biegła znajomość MS Excel i MS Word,

-    wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-    umiejętność pracy w zespole,

-    pełna zdolność do czynności prawnych,

-    wysoka motywacja do pracy,

-    nienaganna kultura osobista.

 

Mile widziane:

-    wiedza w zakresie sporządzania biznes planów,

-    czynne prawo jazdy kat. B.,

-    znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

-    doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

-    udział w prowadzeniu procesów przyznawania wsparcia finansowego (w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego) zgodnych z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym,

-    udział w opracowywaniu dokumentacji związanej z udzielaniem wsparcia finansowego w ramach OWES,

-    udzielanie osobom fizycznym oraz podmiotom ekonomii społecznej/przedsiębiorstwom społecznym szczegółowych informacji oraz wyjaśnień w zakresie założeń związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego w ramach OWES,

-    pomoc w przygotowaniu dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wydatkowanie środków w ramach w/w wsparcia przez PS,

-    pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do zawieranych przez PS w ramach projektu umów w zakresie wsparcia finansowego,

-    weryfikacja prawidłowości przedłożonych przez PS rozliczeń wsparcia finansowego.

 

OFERUJEMY:

-    umowę o pracę (1 etat) na okres realizacji projektu; na pierwsze trzy miesiące zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny,  

-    niezbędne narzędzia pracy,

-    możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-    pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

 

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 25 lutego 2016 r. na adres e-mail: i.jerzok@swr.pl lub wysłać pod adres:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

 

UWAGA:  na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test umiejętności obsługi programu MS Word oraz MS Excel.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko: Doradca w Inkubatorze Przedsiębiorczości w projektach finansowanych ze środków unijnych.
Nasze oczekiwania:

-      wykształcenie wyższe (z zakresu zarządzania lub ekonomii),

-      doświadczenie zawodowe (co najmniej 12 miesięcy),

-      znajomość przepisów prawnych (dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przepisów podatkowych),

-      wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania środków na rozwój własnej działalności gospodarczej,

-      wiedza z zakresu ekonomii, ekonomii społecznej, mechanizmów rynkowych,

-      doświadczenie w sporządzaniu biznes planów,

-      umiejętność analitycznego myślenia,

-      umiejętność negocjacji,

-      wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      pełna zdolność do czynności prawnych,

-      wysoka motywacja do pracy,

-      nienaganna kultura osobista,

-      czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

-      doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

-      przygotowanie indywidualnego programu działania dla każdego uczestnika projektu,

-      doradztwo bieżące dla uczestników projektu,

-      prowadzenie monitoringu funkcjonowania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu,

-      przygotowywanie szczegółowych planów realizacji działań związanych z wyborem i wsparciem merytorycznym świadczonym dla uczestników projektu,

-      przygotowanie materiałów promocyjnych oraz promocja inkubatora w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów finansowanych ze środków PO KL,

-      wykonywanie innych poleceń managera projektu.

 OFERUJEMY:

-      umowę o pracę (1 etat)

-      niezbędne narzędzia pracy,

-      możliwość podnoszenia kwalifikacji,

-      możliwość udziału w innowacyjnym projekcie,

-      pracę w młodym, zgranym i profesjonalnym zespole.

Planowany okres zatrudnienia od 24 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2014 r. na adres e-mail: a.stepien@swr.pl, lub wysłać pod adres:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

ul. Warszawska 28A/2, 40-008Katowice.

 

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko: managera/ managerki  projektu – w wymiarze 1 etatu.


Praca oferowana jest w ramach projektu innowacyjnego testującego POKL 7.2.1 pn.: „PI-PWP REPLIKATOR”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane kwalifikacje:
-   wykształcenie wyższe,
-   doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
-   znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków POKL,
-   dobra znajomość języka angielskiego / francuskiego,
-   umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność,
-   dobra organizacja pracy,
-   umiejętność pracy pod presją czasu,
-   mile widziane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem partnerów krajowych i ponadnarodowych.

Główne obowiązki:
-   opracowanie i nadzorowanie dokumentacji projektowej,
-   dbanie o zachowanie płynności finansowej w projekcie oraz procedur udzielania zamówień zgodnie z wymogami POKL oraz Systemu Zarządzania Jakością Stowarzyszenia,
-   nadzorowanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków w ramach projektu,
-   przygotowanie części merytorycznej wniosku o płatność oraz nadzór nad kontrolą finansową w projekcie,
-   bieżące dokumentowanie swoich działań zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością w projekcie, zgodnie z normą ISO 9001:2008,
-   prowadzenie promocji projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów finansowanych ze środków PO KL.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01 marca 2014 roku. Planowany okres zatrudnienia:  do 30 czerwca 2015 roku (pierwsze 3 miesiące – umowa na okres próbny). Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat.

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać do p. Justyny Rudner; e-mail: j.rudner@swr.pl , adres: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.