SMARTOPIEKA logotyp

Dofinansowanie projektu z UE: 583 566,86 PLN


SMARTOPIEKANieodpłatne usługi opiekuńcze dla osób starszych

Informujemy o możliwości z skorzystania z nieodpłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych oferowanych w ramach projektu „Smartopieka -  innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice” realizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej wraz z EMC Silesia sp. z o.o. 

Opieka odbywa się w formule „sąsiedzkiej”, co oznacza, że poszukujemy opiekunów oraz podopiecznych mieszkających w pobliżu siebie, często będących swoimi sąsiadami.

Warunki szczegółowe

 1. Projekt dotyczy wyłącznie miasta Katowice

 2. Opiekunowi przypisana jest grupa jego podopiecznych – średnio 3 osoby (minimum

  2 maximum 4)

 3. Opiekunowi przysługuje wynagrodzenie na wykonane usługi opiekuńcze.

 4. Opiekun w okresie do 12 miesięcy realizuje świadczenia opiekuńcze według określonych potrzeb osoby starszej oraz według ustalonego harmonogramu.

 5. Do dyspozycji opiekuna będzie telefon wraz z aplikacją mobilną zapewniającą sprawne ewidencjonowanie wykonanej pracy.Grupa docelowa

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby niezamożne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, niesamodzielne, wymagające świadczenia usług opiekuńczych ze względu na niepełnosprawność, podeszły wiek bądź stan zdrowia mieszkające na terenie Katowic. Preferowane są: osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ., osoby korzystające z PO PŻ.

Zaproszenie do udziału

Do udziału zapraszamy opiekunów posiadających rozeznanie w swoim lokalnym środowisku mogących zarekomendować osoby starsze do objęcia systemem wsparcia oraz osoby starsze wpisujące się w grupę docelową.

Zakres świadczeń opiekuńczych

 • pomoc w pielęgnacji ciała (np.: utrzymanie higieny, czesanie, golenie, pomoc

  w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej),

 • czynności pielęgnacyjne, podawanie leków, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.,

 • pomoc w odżywianiu się (np.: przygotowanie i/lub dostarczanie posiłków oraz produktów żywnościowych na pozostałą część, dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę), 

 • pomoc w przemieszczaniu się, zarówno w ramach miejsca zamieszkania jak i na zewnątrz,

 • pomoc w zaopatrzeniu i utrzymaniu gospodarstwa domowego (np.: zakupy, sprzątanie, przynoszenie opału, pranie),

 • czynności organizacyjne ( np.: ustalanie wizyt lekarskich, towarzyszenie w nich, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych, zgłaszanie niezbędnych napraw), 

 • ułatwianie kontaktów z otoczeniem ( w tym m.in. z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych).

W okresie świadczenia usługi opiekuńczej pacjent oraz jego rodzina mają możliwość korzystania z porad i rozmowy z psychologiem oraz korzystania z doradztwa pracownika wspierającego osoby niesamodzielne w projekcie. Spotkania/konsultacje telefoniczne odbywać się będą w sposób planowy wg ustalonego harmonogramu. 

Kontakt

Grzegorz Olejniczak e-mail: g.olejniczak@swr.pl, tel.: 32 376 75 65
Małgorzata Dybowska e-mail: m.dybowska@swr.pl,
tel.: 32 376 75 65

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin usług opiekuńczych
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie  uczestnika projektu
 
[Powrót]