Szkolenia


Misja:

Naszą misją jest świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie w celu wykreowania nowoczesnej i wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Nasi certyfikowani wykładowcy znajdują się w czołówce śląskich trenerów i posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne. Szkolenia odbywają się wg. światowych standardów nauczania tak, aby każdy po ich ukończeniu, mógł łatwiej i efektywniej realizować swoją karierę.

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami (logika przygotowywania projektów i ich realizacji, podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami)

 • zaprezentowanie najistotniejszych metodyk zarządzania projektami i warunków ich wykorzystania w praktyce

 • prezentacja sprawdzonych w praktyce technik i narzędzi zarządzania projektami.

Przeznaczenie:

 • początkujący i przyszli kierownicy projektów,

 • kierownicy projektów chcący uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania projektami,

 • członkowie zespołów projektowych,

Prowadzący:

Ilona Jerzok, PMP

Praktyk, doświadczony manager i wykładowca zarządzania. Autorka cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami na różnych poziomach zaawansowania. Certyfikowany PMP, PRINCE2 Foundation, Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych, w tym projektami innowacyjnymi, międzynarodowymi, naukowo-badawczymi (fundusze strukturalne, 5, 6 i 7. Program Ramowy) oraz projektami inwestycyjnymi. 

Charakter szkolenia:

Kurs ma charakter skrajnie praktyczny, realizowany w oparciu o przykłady pochodzące z rzeczywistych projektów.

Metody:

Prezentacje wprowadzające w poszczególne zagadnienia, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

Zakres tematyczny:

Szkolenie oparte o metodykę PMI wzbogacone o sprawdzone w praktyce narzędzia i techniki. Materiały szkoleniowe zawierać będą przykładowe formularze, dokumenty, arkusze, listy kontrolne itd.

Program szkolenia:

Dzień I.

Wstęp do zarządzania projektem (2 godz.)

 • Definicja i cechy projektu

 • Kierownik projektu i jego kompetencje

 • Założenia i ograniczenia projektu

 • Cykl życia zarządzania projektem

 • Metodyki zarządzania projektami PMI - PM BoK, PRINCE2, IPMA Competence Baseline)

 • Grupy procesów w zarządzaniu projektami

 • Obszary wiedzy w zakresie zarządzania projektami.

Inicjowanie projektu (2 godz.)

 • Cele projektu

 • Karta projektu

 • Analiza interesariuszy

Planowanie projektu (4 godz)

 • Plan zarządzania projektem

 • Definiowanie wymagań projektu

 • Struktura podziału pracy (WBS)

 • Harmonogram projektu

Dzień II

Planowanie projektu – cd. (4 godz.)

 • Budżet projektu

 • Plany pomocnicze

 • Planowanie ryzyka projektu

 • Plany bazowe

Realizacja projektu (2 godz.)

 • Zarządzanie zespołem projektowym, komunikacja w projekcie

 • Monitorowanie i kontrola; system raportowania, ewaluacja projektu

 • Zarządzanie zmianami

Zakończenie projektu (2 godz.)

 • Przekazanie produktów,

 • Dokumentacja zamknięcia projektu,

 • Analiza zebranych doświadczeń (sukcesów i porażek).

 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej:

SWR jest członkiem instytucjonalnym IPMA. SWR jest organizacją pozarządową, specjalizującą się w realizacji projektów społecznych i edukacyjnych. Zatrudniamy doświadczonych managerów projektów, w tym również posiadających certyfikat PMP. Od 2006 roku prowadzimy szkolenia w obszarze zarządzania projektami, kierowane do różnych grup odbiorców. W 2011 i 2012 roku prowadziliśmy cykle szkoleniowe z sukcesem przygotowujące uczestników do certyfikacji PMP oraz IPMA D.


Cena udziału w szkoleniu za osobę:
900,00 zł + VAT
Przypominanym o zwolnieniu z VAT dla osób pokrywających opłatę za szkolenie ze środków publicznych (przynajmniej w 70%)


W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • Gwarancję efektywnego wykorzystania godzin szkoleniowych

 • Praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami

 • Materiały szkoleniowe

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

 • Lunch, przerwy kawowe, napoje

Zgłoszenie uczestnictwa:

 
Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Wydrukowany, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (w załączniku) prosimy odesłać na adres: szkolenia@swr.pl
Prosimy zaznaczyć dogodny dla Państwa termin szkolenia.Wojciech Łazuka
e-mail: w.lazuka@swr.pl
tel.: 32 376 75 65,  695 655 916.
http://www.swr.pl