Katowice. Szkolenie "Podstawy zarządzania projektami"

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenie "Podstawy zarządzania projektami", które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2014 w Katowicach. Udział w zajęciach jest płatny.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami (logika przygotowywania projektów i ich realizacji, podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami);
 • Zaprezentowanie najistotniejszych metodyk zarządzania projektami i warunków ich wykorzystania w praktyce;
 •  Prezentacja sprawdzonych w praktyce technik i narzędzi zarządzania projektami.

Przeznaczenie:

 • Początkujący i przyszli kierownicy projektów;
 • Kierownicy projektów chcący uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania projektami;
 •  Członkowie zespołów projektowych.

Charakter szkolenia:

Kurs ma charakter skrajnie praktyczny, realizowany w oparciu o przykłady pochodzące z rzeczywistych projektów.

Metody:

Prezentacje wprowadzające w poszczególne zagadnienia, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

Zakres tematyczny:

Szkolenie oparte o metodykę PMI wzbogacone o sprawdzone w praktyce narzędzia i techniki. Materiały szkoleniowe zawierać będą przykładowe formularze, dokumenty, arkusze, listy kontrolne itd.

Program szkolenia:

Dzień I

Wstęp do zarządzania projektem (2 godz.)

 •  Definicja i cechy projektu
 •  Kierownik projektu i jego kompetencje
 •  Założenia i ograniczenia projektu
 •  Cykl życia zarządzania projektem
 •  Metodyki zarządzania projektami PMI - PM BoK, PRINCE2, IPMA Competence Baseline
 •  Grupy procesów w zarządzaniu projektami
 •  Obszary wiedzy w zakresie zarządzania projektami

Inicjowanie projektu (2 godz.)

 •  Cele projektu
 •  Karta projektu
 •  Analiza interesariuszy
Planowanie projektu (4 godz.)

 •  Plan zarządzania projektem
 •  Definiowanie wymagań projektu
 •  Struktura podziału pracy (WBS)
 •  Harmonogram projektu

Dzień II

Planowanie projektu – cd. (4 godz.)

 • Budżet projektu
 • Plany pomocnicze
 •  Planowanie ryzyka projektu
 •  Plany bazowe

Realizacja projektu (2 godz.)

 •  Zarządzanie zespołem projektowym, komunikacja w projekcie
 •  Monitorowanie i kontrola, system raportowania, ewaluacja projektu
 •  Zarządzanie zmianami

Zakończenie projektu (2 godz.)

 •  Przekazanie produktów
 •  Dokumentacja zamknięcia projektu
 •  Analiza zebranych doświadczeń (sukcesów i porażek)

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej:

SWR jest członkiem instytucjonalnym IPMA. SWR jest organizacją pozarządową, specjalizującą się w realizacji projektów społecznych i edukacyjnych. Zatrudniamy doświadczonych managerów projektów, w tym również posiadających certyfikat PMP. Od 2006 roku prowadzimy szkolenia w obszarze zarządzania projektami, kierowane do różnych grup odbiorców. W 2011 i 2012 roku prowadziliśmy cykle szkoleniowe z sukcesem przygotowujące uczestników do certyfikacji PMP oraz IPMA D.

Cena udziału w szkoleniu za osobę 900,00 zł + VAT Przypominanym o zwolnieniu z VAT dla osób pokrywających opłatę za szkolenie ze środków publicznych (przynajmniej w 70%)

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 •  Gwarancję efektywnego wykorzystania godzin szkoleniowych
 •  Praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami
 •  Materiały szkoleniowe
 •  Zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Lunch, przerwy kawowe, napoje
Zgłoszenie uczestnictwa:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Wydrukowany, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej) prosimy odesłać na adres: szkolenia@swr.pl