Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Zarządzanie projektami UE (EFS) w nowej perspektywie dla pracowników samorządowych”.
 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenie "Zarządzanie projektami UE (EFS) w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) dla pracowników samorządowych”, które odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2015 r. w Wiśle. Udział w zajęciach jest płatny.

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do myślenia w kontekście logiki projektowej oraz samodzielnego przygotowania projektu, jego realizacji oraz sprawozdania i rozliczenia. Omówienie poszczególnych aspektów zarządzania projektami uwzględnia wytyczne i regulacje dla projektów finansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie szkolenia omówione zostaną zaprezentowane i przećwiczone najefektywniejsze techniki i narzędzia projektowe, z uwzględnieniem kontekstu realizacji projektów ze środków unijnych. 

Szkolenie poprowadzi pani Ilona Jerzok, PMP, PRINCE2.
Praktyk, managerka i wykładowca zarządzania projektami z ponad 15-letnim doświadczeniem. Autorka cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami na różnych poziomach zaawansowania, gdzie szczególną wagę kładzie się na aspekty wdrożeniowe. Certyfikowany PMP, PRINCE2 Foundation. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami z różnych dziedzin, które finansowane były ze środków publicznych, w tym projektami innowacyjnymi, międzynarodowymi, naukowo-badawczym - fundusze strukturalne: EFS, ERDF, 5, 6 i 7. Program Ramowy) oraz projektami inwestycyjnymi. Autorka publikacji naukowych z dziedziny zarządzania projektami. Współpracuje z jednostkami publicznymi w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów. .

Charakter szkolenia:

Kurs ma charakter skrajnie praktyczny, realizowany w oparciu o przykłady pochodzące z rzeczywistych projektów.

Metody i środki szkoleniowe:

wykład interaktywny wprowadzający w poszczególne zagadnienia, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje moderowane, studia przypadków.

Cena udziału w szkoleniu za osobę 1.300 zł + VAT. Przypominanym o zwolnieniu z VAT dla osób pokrywających opłatę za szkolenie ze środków publicznych (przynajmniej w 70%).

 W cenie szkolenia otrzymujesz:

  • Gwarancję efektywnego wykorzystania godzin szkoleniowych: szkolenie odbywa się w maks. 12-osobowej grupie
  • Praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami
  • Materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia
  • Posiłki podczas szkolenia i nocleg w pokoju dwuosobowym

Zgłoszenie uczestnictwa:

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa

Wydrukowany, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres: szkolenia@swr.pl lub faxem: 32 273 26 62.