Zamówienia Zapytanie ofertowe - specjalistyczne konsultacje lekarza geriatry w mieście Bytom

Zapraszamy do zapoznania się  z zapytaniem ofertowym na konsultacje lekarza geriatry  dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Bytom.

Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu  SMARTOPIEKA PLUS współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne konsultacje lekarza geriatry w mieście Bytom

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
5.
Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe nr 01/03/2019/OWESSWR pn. "Świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego "

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór wykazu wykształcenia i doświadczenia
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
5.
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dot. RODO
7.
Załącznik nr 7 - wzór klauzula informacyjna
8. Załącznik nr 8 - Standardy OWES
9.
Załącznik nr 9 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięćZapytanie ofertowe nr 14/05/2018/OWES pn. Kurs Analytics - ABC analizy i optymalizacji”, „Kurs SEO - jak skutecznie pozycjonować stronę”, „Jak przyspieszać i optymalizować strony”, „Kurs Adobe Photoshop CC dla początkujących”, „Kurs Adobe Photoshop CC – zaawansowany”

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleńZapytanie ofertowe nr 13/04/2018/OWES pn. "Media społecznościowe w działaności przedsiębiorstw społecznych"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń
Zapytanie ofertowe nr 12/04/2018/OWES pn. język angielski w trzech modułach szkoleniowych: „Konwersacje w języku angielskim z uwzględnieniem słownictwa marketingowego”, „Konwersacje w języku angielskim z uwzględnieniem słownictwa biznesowego”, „Konwersacje w języku angielskim z uwzględnieniem słownictwa dot. niepełnosprawności i różnorodności w miejscu pracy” 

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. 
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń

Zapytanie ofertowe nr 11/04/2018/OWES pn. "Szkolenie z obsługi urządzeń drukarsko-introligatorskich "

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. 
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń

Zapytanie ofertowe nr 10/03/2018/OWES pn. "Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej po wprowadzeniu RODO"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleńZapytanie ofertowe nr 09/03/2018/OWES pn. "Szkolenie z obsługi urządzeń drukarsko-introligatorskich "

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. 
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleńZapytanie ofertowe nr 08/02/2018/OWES pn. "Fotografia kulinarna"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleńZapytanie ofertowe nr 07/02/2018/OWES pn. "Dekoracja tortów w stylu angielskim"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. 
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń
Zapytanie ofertowe nr 06/01/2018/OWES pn. "Usługi doradcze"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - Opis stosowanych technik, narzędzi, podejmowanych działańZapytanie ofertowe nr 05/01/2018/OWES pn. "Tworzenie oryginalnych francuskich makaroników"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń
Zapytanie ofertowe nr 04/01/2018/OWES pn. "Tworzenie kwiatów cukrowych od podstaw"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 03/01/2018/OWES pn. "Tworzenie kompozycji kwiatowych z papieru jadalnego"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykazu przeprowadzonych szkoleńZapytanie ofertowe nr 01/01/2018/OWES pn. "Doradztwo specjalistyczne dla klientów OWES"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowychZapytanie ofertowe nr 37/10/2017/OWES pn. "Stolarstwo"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń Zapytanie ofertowe nr 36/09/2017/OWES pn. "Kurs księgowości i rachunkowości"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń Zapytanie ofertowe nr 35/09/2017/OWES pn. "Uprawnienia elektryczne"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń Zapytanie ofertowe nr 34/08/2017/OWES pn. "Uprawnienia elektryczne"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń 


Zapytanie ofertowe nr 33/08/2017/OWES pn. "Uprawnienia gazownicze"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń 


Zapytanie ofertowe nr 32/08/2017/OWES pn. "Prawo jazdy kat.B"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Zapytanie ofertowe nr 31/08/2017/OWES pn. "Szkolenie CSR"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń 


Zapytanie ofertowe nr 31/08/2017/OWES pn. "Szkolenie CSR"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń 


Zapytanie ofertowe nr 30/08/2017/OWES pn. "Angielski konwersacje"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 29/08/2017/OWES pn "Kuchnia molekularna"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4.
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5.
Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń 


Zapytanie ofertowe nr 28/08/2017/OWES pn. "Kuchnia molekularna"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 27/07/2017/OWES pn. "Renowacja mebli"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 26/07/2017/OWES pn. "Angielski konwersacje"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 24/07/2017/OWES pn. "Obsługa kasy fiskalnej"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 23/06/2017/OWES pn. "Barista"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 22/06/2017/OWES pn. "Pomoc kuchenna"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 21/06/2017/OWES pn. "Płace od podstaw"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleńZapytanie ofertowe nr 20/06/2017/OWES pn. "Kurs księgowości i rachunkowości"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


 

Zapytanie ofertowe nr 19/06/2017/OWES pn. "Excel - dla średniozaawansowanych / zaawansowanych"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 18/06/2017/OWES pn. "Word - dla średniozaawansowanych / zaawansowanych"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 17/06/2017/OWES pn. "Operator wózka widłowego"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 16/06/2017/OWES pn. "Szkolenie CSR"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór wykaz zrealizowanych szkoleń


Zapytanie ofertowe nr 15/06/2017/OWES pn. "Prawo jazdy kat. B"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 14/06/2017/OWES z dnia 07.06.2017 r. 


Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie związane z zapytaniem ofertowym nr 14/06/2017/OWES z dnia 07.06.2017 r. dotyczącego szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat.B”, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020.     

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.swr.pl w zakładce „Zamówienia”. oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. w terminie późniejszym.


Zapytanie ofertowe nr 14/06/2017/OWES pn. "Prawo jazdy kat. B"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Zapytanie ofertowe nr 13/06/2017/OWES pn. "Pomoc kuchenna"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Zapytanie ofertowe nr 12/05/2017/OWES pn. "Pozycjonowanie stron internetowych"

Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


Zapytanie ofertowe nr 11/05/2017/OWES pn. "Marketing internetowy"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 10/05/2017/OWES pn. "Szkolenie w zakresie CSR"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Rozeznanie cenowe - usługi opiekuńcze

Zapytanie ofertowe w formie rozeznania cenowego dotyczące świadczenia usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym w ramach projektu „SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020.

Rozeznanie cenowe
Oferta cenowa - wzór
Oświadczenie o dyspozycyjności do pracy - wzór
Zapytanie ofertowe nr 09/04/2017/OWES pn. "Stylistyka ubioru"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowychZapytanie ofertowe nr 08/04/2017/OWES pn. "Szkolenie z dietetyki"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 07/04/2017/OWES pn. "Jak zaistnieć w Social Mediach, czyli marketing i PR firmy 3D"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 06/04/2017/OWES pn. "Pomoc kuchenna"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 05/04/2017/OWES pn. "Majsterkowanie z wykorzystaniem do prostych prac konserwatorskich i twórczych w lokalu gastronomicznym i ogrodzie"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 04/04/2017/OWES pn. "Utrzymanie czystości w kuchni i lokalu"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 03/2017/SMART


W siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr
03/2017/SMART z dnia 13 kwietnia 2017 r. w ramach projektu "SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice.

 

W ramach w/w oceny ofert została wybrana Oferenta: 

 • Silvermedia S.A.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt "SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapytanie ofertowe nr 03/2017/SMART pn. "Aplikacja mobilna"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/2017/SMART z dnia 24.03.2017 r. 


Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie związane z zapytaniem ofertowym nr 02/2017/SMART z dnia 24.03.2017 r. dotyczącego zakupu aplikacji mobilnej (licencji) dla opiekunów osób starszych i systemu centralnego  (licencji) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym wraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi aplikacji dla pracowników oraz zapewnieniem niezbędnych urządzeń medycznych, w ramach projektu „SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.swr.pl w zakładce „Zamówienia”. oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. w terminie późniejszym.

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/SMART pn. "Aplikacja mobilna"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowychZapytanie ofertowe nr 01/2017/SMART pn. "Usługi opiekuńcze"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dyspozycyjności do pracy
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Wyjaśnienia: Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, zamówienie nie stanowi usługi zleconej, stanowi koszt zatrudnienia personelu. W związku z powyższym zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych świadczących usługę opiekuńczą osobiście.Zapytanie ofertowe nr 03/03/2017/OWES pn. "Doradca kluczowy"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 02/02/2017/OWES pn. "Marketing internetowy"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. 
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017/OWES pn. "Fotografia"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Rozeznanie cenowe - catering

Zapytanie ofertowe w formie rozeznania cenowego dotyczące cateringu w postaci przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku oraz zapewnienia całodniowego serwisu kawowego dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

Załącznik

Oferta cenowa - wzór


Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 2/10/2016/SMART


W dniu 28 października 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 
2/10/2016/SMART z dnia 17 października 2016 r. w ramach projektu "SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice.

 

W ramach w/w oceny ofert zostały wybrane Oferenty: 

 • IRENA MORAWIEC
 • KLAUDIA GIERLIŃSKA
 • KRYSTYNA GIEROSKA
 • ROMAN JOCHYMCZAK
 • BARBARA MATYJA
 • KATARZYNA PAW
 • DOROTA SADOWSKA
 • KATARZYNA FERENS
 • MARIOLA ADAMCZYK
 • TOMASZ RASKE
 • MARTA HOFMAN
 • MONIKA KUBICKA

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt "SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 03/10/2016/SMART z dnia 03.11.2016 r. 

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie związane z zapytaniem ofertowym nr 3/10/2016/SMART z dnia 03.11.2016 r. dotyczącego zakupu aplikacji mobilnej (licencji) dla opiekunów osób starszych i systemu centralnego  (licencji) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym wraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi aplikacji dla pracowników oraz zapewnieniem niezbędnych urządzeń medycznych, w ramach projektu „SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.swr.pl w zakładce „Zamówienia”. oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w terminie późniejszym.Zmiana zapytania ofertowego nr 3/10/2016/SMART
 pn aplikacja mobilna (licencja) dla opiekunów osób starszych 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowychZapytanie ofertowe nr 3/10/2016/SMART pn "Aplikacja mobilna"

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 17/10/2016/OWES


W dniu 26 października 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 17/10/2016/OWES z dnia 03 października 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: 

 • Spółdzielnia Socjalna "Naleśnikarnia"

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 16/09/2016/OWES


W dniu 19 października 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 16/09/2016/OWES z dnia 29 września 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: 

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "BYĆ RAZEM"

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 15/09/2016/OWES


W dniu 19 października 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 15/09/2016/OWES z dnia 28 września 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: 

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "BYĆ RAZEM"

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Zapytanie ofertowe nr 2/10/2016/SMARTOPIEKA pn "Usługi opiekuńcze"

1Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego 
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dyspozycyjności do pracy 
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/10/2016/SMARTOPIEKA z dnia 14.10.2016 r. 

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie związane z zapytaniem ofertowym nr 2/10/2016 z dnia 14.10.2016 r. dotyczące wyłonienia Oferenta zapewniającego usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone przez osoby fizyczne w ramach projektu „SMARTOPIEKA”- innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice,  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.swr.pl w zakładce „Zamówienia”. oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w dniu 17.10.2016 r.


Zapytanie ofertowe nr 2/10/2016/SMARTOPIEKA pn "Usługi opiekuńcze"

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dyspozycyjności do pracy
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/10/2016/SMARTOPIEKA z dnia 12.10.2016 r. 

Na podstawie punktu IX Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie związane z zapytaniem ofertowym nr 1/10/2016 z dnia 12.10.2016 r. dotyczące świadczenia usługi informatycznej pn. "Aplikacja mobilna dla opiekunek", wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5 RPO WSL na lata 2014-2020. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.swr.pl w zakładce „Zamówienia”. oraz stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w dniu 27.10.2016 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016/SMARTOPIEKA pn "Aplikacja mobilna"

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zapytanie ofertowe nr 17/10/2016/OWES pn. "Pomoc kuchenna"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zapytanie ofertowe nr 16/09/2016/OWES pn. "Sugarcrafting"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zapytanie ofertowe nr 15/09/2016/OWES pn. "Bankietówki"

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 14/07/2016/OWES


W dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 14/07/2016/OWES z dnia 1 lipca 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert zostali wybrani Oferenci: 

 • TC Kochan Rafał Training&Consulting, 
 • p. Łukasz Stasiak,

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – rozeznanie rynku – zakup i dostawa zestawów komputerowych z dnia 01.07.2016.


W dniu 15 lipca 2016 r. dokonano wyboru oferty dot. zakupu i dostawy zestawów komputerowych z dnia 01.07.2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożono 5 ofert. 

Wybrano Oferenta: Komputronik Biznes S.A. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.

 

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – rozeznanie rynku – fotele biurowe z dnia 21.06.2016.


W dniu 12 lipca 2016 r. 
dokonano wyboru oferty dot. zakupu i dostawy foteli biurowych z dnia 21.06.2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożono 9 ofert. 

Wybrano Oferenta: Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, ul. Zwycięstwa 1, 05-120 Legionowo.

 

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – rozeznanie rynku – oprogramowanie Office Professional z dnia 21.06.2016


W dniu 11 lipca 2016 r. 
dokonano wyboru oferty dot. zakupu oprogramowania Office Professional z dnia 21.06.2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożono 5 ofert. 

Wybrano Oferenta: Fundacja TechSoup ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa.

 

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 13/06/2016/OWES


W dniu 5 lipca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 13/06/2016/OWES z dnia 16 czerwca 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert zostali wybrani Oferenci: 

 • p. Ewa Brachaczek, 
 • p. Katarzyna Ptak,
 • p. Alina Nowak.  

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Rozeznanie rynku – zakup i dostawa zestawów komputerowych.

Informacja dodatkowa – zakup i dostawa zestawów komputerowych

Załącznik nr 1 – oferta cenowa
Zapytanie ofertowe nr 14/07/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Rozeznanie rynku – fotele biurowe

Załącznik nr 1 – oferta cenowaRozeznanie rynku – oprogramowanie Office Professional

Załącznik nr 1 – oferta cenowa
 Zapytanie ofertowe nr 13/06/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 12/05/2016/OWES


W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 12/05/2016/OWES z dnia 20 maja 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

 

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: Jan Brzóska.

 

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 11/05/2016/OWES

 

W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 11/05/2016/OWES z dnia 19 maja 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: Mariusz Andrukiewicz.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 10/05/2016/OWES

 

W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 10/05/2016/OWES z dnia 17 maja 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: Dariusz Bożek.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 09/05/2016/OWES

 

W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej zebrała się Komisja oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 09/05/2016/OWES z dnia 9 maja 2016 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”.

W ramach w/w oceny ofert został wybrany Oferent: Laura Majboroda –  Andrukiewicz.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Zapytanie ofertowe nr 12/05/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - Wzór projektu ścieżki wsparcia przedsiębiorstwa społecznego

Zapytanie ofertowe nr 11/05/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór projektu ścieżki wsparcia dla grupy inicjt zakladajacej PS

Zapytanie ofertowe nr 10/05/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - wzór projektu ścieżki wsparcia dla grupy inicjt zakladajacej PS

Zapytanie ofertowe nr 09/05/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 08/05/2016/OWES

Zapytanie ofertowe nr 08/05/2016/OWES

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświaczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - Ścieżka wsparcia dla PS wymagajacego restrukturyzacji
6. Załącznik nr 6 - Ścieżka wsparcia dla PES zamierzajacego się zekonomizowac
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 07/03/2016/OWES

Zapytanie ofertowe nr 07/03/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 06/03/2016/OWES


Zapytanie ofertowe nr 06/03/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 05/03/2016/OWES


Zapytanie ofertowe nr 05/03/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 04/02/2016/OWES


Zapytanie ofertowe nr 04/02/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 03/02/2016/OWES


Zapytanie ofertowe nr 03/02/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 02/02/2016/OWES


Zapytanie ofertowe nr 02/02/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Unieważnienie postępowania - zapytanie ofertowe nr 01/02/2016/OWES

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2016/OWES
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularz ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku powiazań osobowych lub kapitałowych
Zapytanie ofertowe nr 01/05/2014/SSDG2

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. 
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie podwykonawcy
6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń
7. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
8. Wytyczne instytucji pośredniczącej w sprawie udzielenia wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2Zapytanie ofertowe nr 59/07/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 60/07/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 61/07/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 62/08/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 63/08/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 64/08/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 65/08/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. Zapytanie ofertowe nr 66/09/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. 


Zapytanie ofertowe nr 11/10/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. 


Zapytanie ofertowe nr 67/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. 


Zapytanie ofertowe nr 68/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 69/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 70/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcyZapytanie ofertowe nr 71/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu


Zapytanie ofertowe nr 72/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektuZapytanie ofertowe nr 73/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
Zapytanie ofertowe nr 74/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektuZapytanie ofertowe nr 12/10/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektuZapytanie ofertowe nr 75/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu

Unieważnienie postępowania 75/10/2014/CW związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 12/10/2014/REP w dniu 21.10.2014 r. prosimy o przedstawienie w formularzu ofertowym opcji przelotu z Newcastle do Krakowa/Katowic w dniu 15 listopada 2014 r. oraz 16 listopada 2014 r. Wylot z Krakowa/Katowic w dniu 18 listopada w godzinach porannych do Newcastle.

Zapytanie ofertowe nr 12/10/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. 
Zapytanie ofertowe nr 76/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
Zapytanie ofertowe nr 77/10/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcyZapytanie ofertowe nr 78/11/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektuZapytanie ofertowe nr 79/11/2014/C

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektuZapytanie ofertowe nr 13/12/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 14/12/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 15/12/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 16/12/2014/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu


Zapytanie ofertowe nr 17/01/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy

Wyjaśnienienie do zamówienia ofertowego nr 17/01/2015/REP:

5. Wyjaśnienie do zamówienia nr 17/01/2015/REP


Zapytanie ofertowe nr 18/01/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 19/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 20/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 21/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 22/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 23/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 24/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 25/02/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 27/04/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu

Anulowanie częśći zamówienia dot. zapytania ofertowego nr 27/04/2015/REP z dn. 20.04.2015


Zapytanie ofertowe nr 28/05/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 29/05/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 30/05/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie podwykonawcy


Zapytanie ofertowe nr 31/06/2015/REP

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonom. - finans. 
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dot. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu


Inquiry number 31/06/2015/REP

Appendixes to the inqury:
1. Appendix 1 - Bid form
2. Appendix 2 - Financial standing
3. Appendix 3 - Personal and Capital Ties