SWR

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych.

Obecnie SWR działa głównie w obszarach związanych z innowacjami społecznymi, realizuje współpracę międzynarodową, tworzy ekosystem wparcia dla seniorów wykorzystujący zaawansowane technologie, a także świadczy usługi opiekuńcze w szeregu miast aglomeracji górnośląskiej.

Siedziba: 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14
Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13, budynek A2, lokal 206
biuro@swr.pl
32 376 75 65

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Pożyczka

Pożyczka płynnościowa i misyjna dla PES

Pożyczka płynnościowa i misyjna dla PES

Wspieranie ekonomii społecznej

OWES SWR
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez SWR realizuje wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych. Aktywnie wspomaga tworzenie miejsc pracy...

System zarządzania procesem opieki

Nutrix
Nutrix to nowoczesny system planowania i realizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi. Jest to połączenie aplikacji webowej z mobilną....

Wdrażamy i skalujemy

Hub Innowacji Społecznych
Innowacje społeczne to proces, który zaczyna się od spostrzeżenia problemu i znalezienia pomysłu na zmianę sytuacji problemowej....
Misją SWR jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych usług społecznych, które przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców naszego regionu.
W tym celu współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami ze Śląska, z kraju i zagranicy.

Projekty

Nowy projekt

Projekt - nOWES
nOWES to projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor oraz Fundacji Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Innowacje Społeczne

Smartopieka Premium
Smartopieka Premium to działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania.

Współpraca międzynarodowa

OWES International
OWES International jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim firm społecznych wspieranych w ramach projektu OWES).

Współpraca międzynarodowa

Innovative SmartCare
Projekt skupia się na wypracowaniu modelu Innovative SmartCare dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie wypracowanego i przetestowanego nowego sposobu organizacji świadczenia usług opiekuńczych, ...