SWR

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych.

Obecnie SWR działa głównie w obszarach związanych z innowacjami społecznymi, realizuje współpracę międzynarodową, tworzy ekosystem wparcia dla seniorów wykorzystujący zaawansowane technologie, a także świadczy usługi opiekuńcze w szeregu miast aglomeracji górnośląskiej.

ul. Metalowców 13, budynek B1, lokal 102
41-500 Chorzów
swr@swr.pl
32 376 75 65

Biuro OWES SWR nieczynne - 03.10.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 3.10.2022 biuro SWR będzie nieczynne z powodu zmiany lokalizacji pomieszczeń biurowych (przeprowadzka do innego segmentu w biurowcu).

Zamiana siedziby SWR

Po 10 latach obecności w Katowicach, nasze stowarzyszenie przeniosło się do Chorzowa. W tym tygodniu zaczęliśmy pracę w naszym nowym biurze, przy ul. Metalowców 13 (budynek B1) lokal 102. Jednak nadal będziemy obecni w Katowicach. Siedzibę SWR przenieśliśmy na ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice ...

Zmiana adresu biura

Informujemy, że zmieniamy adres naszego biura. Od 18 sierpnia br. będziemy dostępni w Chorzowie, przy ul. Metalowców 13. Ze względów organizacyjnych, w dniach od 12 do 17 sierpnia biuro SWR będzie nieczynne.

Wspieranie ekonomii społecznej

OWES SWR
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez SWR realizuje wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych. Aktywnie wspomaga tworzenie miejsc pracy...

System zarządzania procesem opieki

Nutrix
Nutrix to nowoczesny system planowania i realizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi. Jest to połączenie aplikacji webowej z mobilną....

Wdrażamy i skalujemy

Hub Innowacji Społecznych
Innowacje społeczne to proces, który zaczyna się od spostrzeżenia problemu i znalezienia pomysłu na zmianę sytuacji problemowej....
Misją SWR jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych usług społecznych, które przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców naszego regionu.
W tym celu współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami ze Śląska, z kraju i zagranicy.

Projekty

Współpraca międzynarodowa

OWES International
OWES International jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim firm społecznych wspieranych w ramach projektu OWES).

Współpraca międzynarodowa

Innovative SmartCare
Projekt skupia się na wypracowaniu modelu Innovative SmartCare dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie wypracowanego i przetestowanego nowego sposobu organizacji świadczenia usług opiekuńczych, ...

Innowacje społeczne

SMARTOPIEKA 2.0 i SMARTOPIEKA PLUS
Smartopieka 2.0 i PLUS to podstawy ekosystemu skupionego na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym z wykorzystaniem nowych technologii.